О нама

 

 

 • ОРГАНИЗАЦИЈА ПОРОДИЦА ЗАРОБЉЕНИХ И ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И НЕСТАЛИХ ЦИВИЛА ИСТОЧНО САРАЈЕВО
 • Ул. М.Селимовић бр.1; тел/факс: 057/342-775; ЈИБ: 4400523560002;
 • Ж-Р: 5557000024711776 НОВА БАНКА; mail: operativnitim@yahoo.com
 • ,,Општинска организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Источно Сарајево” је ванстраначка неполитичка и хуманитарна  организација , чије  је дјеловање  организовање ,програма и циљеви  заснивају на демократским принципима у складу  са Уставом Републике Српске  и другим  законима и позитивним прописима Републике Српске.

Организација чланова породица заробљених и погинулих бораца која је своје активности и дјеловање започела још 1999 године,а регистрована на суду 2001 године..Основни програмски задаци Организације су заштита имена, ликова, гробова, гробница и Спомен-обиљежја погинулих бораца, залагање за помоћ породицама заробљених и погинулих бораца кроз остварење права која им припадају по законским прописима, кроз пружање хуманитарне и друге помоћи, те заштита интереса поједниних чланова на њихове захтјеве код надлежних Институција, Организација и Предузећа.Организацију заступа и представља Предсједник Организације којег бира Скупштина Организације на мандатни период од двије године. Садашњи предсједник Организације је г-ђа Невена Шиљеговић, дијете погинулог борца.

 

 

Програмски циљеви Организације су:

 1. Инсистирати на проналаску и ослобађању свих заробљених (несталих) бораца и цивила, погинуле ексхумирати из масовних  и појединачних гробница, идентификовати их и достојно сахранити;
 2. Дефинисати , остваривати и пратити остваривање права породица заробљених (несталих) и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске и цивилних жртава рата  Републике Српске.
 3. Очувати Републику Српску у оквирима Уставних надлежности и територијалних оквира и штитити национални интерес;
 4. Организовано и трајно радити на очувању успомена на све погинуле борце  и цивилне жртве рата Републике Српске у Одбрамбено –отаџбинском рату 1990-1995 година;
 5. Истрајати да се утврди одговорност за злочине учињене  над српским народом –борцима и цивилима  и да се доследније  води поступак утврђивања околности за погибију сваког борца , а која је била последица  нестручног и не одговорног командовања  или не организованог напуштања територја и борбених линија , које је произишло из политичких одлука и несагласности војних и политичких власти.
 • Програмски задаци Организације су:
 1. Сачинити потпуну и тачну евиденцију заробљених (несталих) и погинулих бораца Војске Републике Српске и  несталих цивила Републике Српске.
 2. Залагати се за потпуно, обавезно и приоритетно школовање дјеце која су остала без родитеља;
 3. Залагати се за потпуно обезбеђење и унапређење  материјалне , социјалне , здравствене  и друге заштите  и накнада  предвиђених законима  и другим важећим прописима, уредбама  и другим ваљаним актима;
 4. Пружити непосредну благовремену и потпуну помоћ члановима Организације у остваривању њихових права и интереса;
 5. Организовано и свесрдно доприносити изградњи Републике Српске и њеном развоју на демократском и цивилизованом друштву;
 6. Залагати се да сви нивои власти доносе прописе и поступке који ће обезбједити правичну и законску ревизију свих права (ревизију увјерења о статусу и ревизију одликовања);
 7. Захтјевати код надлежних органа власти стварну и примјеренукатегоризацију свих учесника и жртава Одбрамбено-отаџбинског рата;
 8. Радити на систематским рјешењима на заштити имена ликова , гробаља , гробница и спомен –обиљежја погинулим борцима као и на одговарајући начин  обиљежити мјеста на којима су вођене значајне борбе  у Одбрамбено-отаџбинском рату, као и стратишта и масовне гробнице:
 9. Указати на појаве и пропусте органа власти , појединаца и организација који својим дјеловањем и неправедним радом наносе неправду члановима Организације или самој Организацији;
 10. Истицати  органе, организације и појединце  који доприносе  остваривању права и програмских циљева  наше организације;
 11. У остваривању   материјалних , социјалних , статусних  и других  права као и при утврђивању организационих  рјешења и начина заступљености  обје  категорије чланова породице несталих бораца  и породице погинулих бораца имају једнака права и на исти начин  ће та питања  бити рјешавана  а у редосљеду  представља и реализацију  програмских  циљева  приоритет имају основни циљеви и задаци породица несталих бораца и цивила.